top of page
  • Writer's pictureAgnė Daukšienė

Ateities darbo rinka: laisvai samdomi vadovai

TOP pozicijų darbuotojų trūkumui spręsti - laisvai samdomi vadovai

Gyvename "bado žaidimų" laikais, kai įmonės susiduria su didžiuliu geriausių talentų trūkumu ir kovoja dėl jų. Aišku viena  –  ateityje lengviau nebus, tad dauguma organizacijų ieško atsakymų į tą patį klausimą – kaip plėtoti verslą, išvengiant žmogiškųjų išteklių problemos?


Išeitys yra kelios – tapti labiau skaitmenizuotiems ir optimizuoti procesus, dalį darbų atiduodant vadinamiesiems robotams, arba dirbti su laisvai samdomais darbuotojais ar ne visą darbo dieną dirbančiais vadovais (angl. freelancer arba part-time managers). Organizacijos, jau pradėjusios taikyti ne visą darbo dieną dirbančių vadovų darbo modelį, įžvelgia daug privalumų, kurie prisideda prie organizacijos sėkmės ir bendro darbuotojų pasitenkinimo.


ExpertLab įkūrėja, teisininkė Agnė Daukšienė, kalbėdama apie ne visą darbo dieną dirbančius vadovus, išskiria šiuos esminius privalumus:

  • Ekonomiškumas. Ne visą darbo dieną dirbantys vadovai gali būti ekonomiškai efektyvus sprendimas organizacijoms, ypač mažesnėms, turinčioms ribotus biudžetus. Taikydamos šį modelį, organizacijos gali naudotis aukščiausio lygio talentais, neįsipareigodamos mokėti didesnio darbo užmokesčio, kuris dažnai būna susijęs su vadovų, dirbančių visą darbo dieną, pareigomis. Toks požiūris leidžia organizacijoms strategiškiau paskirstyti išteklius ir investuoti į kitas verslo plėtros sritis.

  • Lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti. Vadovai, dirbantys ne visą darbo dieną, pasižymi išskirtiniu lankstumu. Jų gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir efektyviau paskirstyti laiką gali būti neįkainojamas dinamiškoje darbo aplinkoje. Šis gebėjimas prisitaikyti ypač naudingas valdant projektus, kurių darbo krūvis svyruoja, arba reaguojant į netikėtus iššūkius.

  • Specializuota kompetencija. Dauguma šį darbo modelį išbandžiusių vadovų teigia, kad dirbant tokiu būdu gali geriau suderinti savo profesinius ir asmeninius įsipareigojimus. Dėl to organizacijos gali pasinaudoti specializuotos kompetencijos ištekliais, kuriuos gali būti sudėtinga atrasti siekiant pasamdyti visą darbo dieną dirbantį vadovą. Be to, tokie asmenys labai dažnai būna savo srities ekspertai ir gali įnešti naują požiūrį į problemų sprendimą bei sprendimų priėmimą.

  • Geresnė darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Ne visą darbo dieną dirbantys vadovai dažnai geba užtikrinti geresnę darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ne tik sau, bet ir komandoms. Turėdami, galima sakyti, tvarų darbo krūvį, ne visą darbo dieną dirbantys vadovai išlaiko aukštesnį pasitenkinimo darbu lygį, o tai daro teigiamą poveikį komandos moralei ir produktyvumui.

  • Įvairovė ir įtrauktis. Organizacijos, taikančios šį darbo modelį, skatina įvairovės ir įtraukties kultūrą darbo vietoje. Tikslinga paminėti, kad ne visą darbo dieną dirbančių vadovų darbo modelis ypač tinkamas kai kurioms darbuotojų grupėms, pavyzdžiui, po vaiko priežiūros atostogų į darbą bandantiems grįžti, pensijos amžių pasiekusiems asmenims, kurie nori tęsti savo darbus, taip pat specialistams, kurie vienu metu dirba keliose rolėse ir taip siekia patenkinti skirtingus savo poreikius. Tokia patirčių ir požiūrių įvairovė gali padėti novatoriškiau spręsti problemas ir priimti sprendimus.

  • Mažesnis perdegimas. Mažesni laiko įsipareigojimai, susiję su vadovų, dirbančių ne visą darbo dieną, pareigomis, gali sumažinti perdegimo riziką. Užkirsdamos kelią pernelyg dideliam darbo krūviui ir stresui, organizacijos gali išlaikyti patyrusius vadovus ilgesnį laiką, taip užtikrindamos vadovavimo tęstinumą, mažesnę darbuotojų kaitą bei organizacijos stabilumą.

  • Platesnio talentų rato pritraukimas. Toks vadovaujančių pareigų darbo modelis dažnai tampa patrauklesnis ir prieinamesnis platesniam specialistų ratui. Tai gali pritraukti įvairių demografinių grupių ir išsilavinimo talentus, praturtinti organizaciją įvairiais įgūdžiais ir požiūriais.


Akivaizdu, kad toks darbo modelis turi daugybę privalumų, kurie atitinka besikeičiantį šiuolaikinių darbo vietų pobūdį. Nuo išlaidų efektyvumo iki geresnės darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros bei įtraukties ir įvairovės - vadovų, dirbančių ne visą darbo dieną, modelio taikymas gali būti strateginis žingsnis organizacijoms, siekiančioms klestėti sparčiai besikeičiančioje verslo aplinkoje. Profesinė aplinka toliau vystosi, tad ne visą darbo dieną dirbančių vadovų lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti yra vertingas pažangiai mąstančių įmonių išteklius.

Comments


bottom of page