top of page

Jūsų verslui tinkamiausi žmogiškųjų išteklių sprendimai

Susisiekite su Jurgita,

Expertlab asocijuota partnere:

         jurgita.ruzgiene@expertlab.lt

         +370 618 80228

         Jurgita Ruzgienė   

Kiekviena įmonė yra unikali kaip ir jos kelias į sėkmę. Todėl savo klientams siūlome žmogiškųjų išteklių (HR) sprendimus, geriausiai atliepiančius individualius jų verslo poreikius.   

Mūsų kompetencija ir patirtis padės jums stiprinti įmonės kultūrą, darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą bei efektyviai valdyti žmonių procesus.  

Mes ne tik siūlome sprendimus, bet ir padedame juos įgyvendinti, tikslingai stiprindami jūsų organizaciją. 

Accelerate your success in achieving your strategic business goals with effective HR practices. We will support you in solving HR challenges from strategy or change plan development to its implementation.

Drąsiai imkitės sudėtingų verslo sumanymų – jums pagelbės ExpertLab teikiamos projektų valdymo paslaugos, kurių dėka visi projektų procesai vyks sklandžiai ir tinkamai.

Suteikite savo verslui daugiau, nei tik tradicines teisines konsultacijas. ExpertLab siūlo visapusiškus teisinius, atitikties, verslo vystymo sprendimus finansų, energetikos ir e. prekybos sektoriams.

Įveikite sudėtingą teisinį reguliavimą pasitelkdami išskirtinį ExpertLab požiūrį – nuo pinigų plovimo, tarptautinių sankcijų prevencijos, BDAR iki rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos sukūrimo.

Kurkite savo produktų ir paslaugų sėkmę, pasinaudodami ExpertLab ekspertiškumu finansų, investicijų, mokėjimų, investicinių fondų, vertybinių popierių ar kitose srityse.

Supaprastinkite savo veiklą naudodamiesi “ExpertLab” laisvai samdomų vadovų paslauga – ekspertų žiniomis teisinėms, atitikties ir rizikos valdymo funkcijoms atlikti.

Žmogiškųjų išteklių paslaugos

Strateginės žmogiškųjų išteklių konsultacijos

Žmogiškųjų išteklių vadovo nuoma

Veiklos efektyvumo valdymas

Lyderystė ir organizacinė kultūra

Talentų pritraukimas ir atranka

Darbuotojų patirtys organizacijoje

 • 72% įmonių teigia, kad tarp didžiausių 2023 m. verslo iššūkių buvo iššūkiai, susiję su žmogiškųjų išteklių valdymu. 

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės:

  • Padedame identifikuoti problemines sritis. Nustatome prioritetus, sudarome būtinų pokyčių veiksmų planą ir padedame jį įgyvendinti.

  • Konsultuojame vadovus bei atsakingus už žmogiškuosius išteklius darbuotojus įvairiais žmonių klausimais:

   • Organizacinė struktūra, atsakomybių išsigryninimas

   • Darbuotojų efektyvumas - veiklos valdymas ir vertinimas

   • Organizacinės kultūros stiprinimas

   • Lyderystės kompetencijų ugdymas

   • Darbuotojų patirties organizacijoje stebėsena (apklausos, ŽI analitika) ir gerinimas (samda, adaptacija, ugdymas, talentų valdymas, atlygis, papildomas skatinimas, įsitraukimas ir kt.)

   • Vidinės komunikacijos priemonių ir turinio efektyvinimas

   • Darbdavio įvaizdžio stiprinimas ir darbuotojų kaitos mažinimas

   • Pokyčių valdymas (vidinė ir išorinė komunikacija, darbas su suinteresuotais asmenimis/ asmenų grupėmis, etc)

   • Atitikimo darbo teisės reikalavimams užtikrinimas (pasitelkiant ExpertLab teisės kompetencijas)

  • Parengiame žmogiškųjų išteklių strategiją pagal jūsų verslo tikslus ir poreikius

 • Visos organizacijos susiduria su žmogiškųjų išteklių iššūkiais. Dalis jų stokoja aukštesnės kompetencijos ar patirties šioje srityje, tačiau ne visoms įmonėms būtina turėti visu etatu dirbantį personalo vadovą. Siūlome C-lygio vadovo valandų tiek, kiek reikia pagal realų jūsų įmonės poreikį.

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės:

  • Pertvarkome esamus procesus, kuriame ir diegiame naujus, pvz:

   •  Darbuotojų veiklos valdymas ir vertinimas. Tikslų/ KPI sistema. Veiklos aptarimo ir tobulėjimo pokalbiai. Atlygio ir papildomo skatinimo sąsaja su veiklos rezultatais

   • Talentų valdymas. Resursų planavimas. Darbuotojų ugdymas atsižvelgiant į verslo poreikius. Karjeros planavimas. Kritinių pocizijų pamaina (succession planning)

   • Atlygio sistemos bei papildomas piniginis ir nepiniginis skatinimas

   • Darbuotojų pritraukimas. Darbdavio įvaizdžio projektai. Atrankos, samda. Naujoko įvedimas

  • Konsultuojame ir ugdome vadovus, skatiname sinergiją tarp atskirų padalinių

  • Stipriname organizacinę kultūrą (darbuotojų įsitraukimo ir jų patirčių stebėsena, lyderystė, vidinė komunikacija ir kt.)

  • Bendraujame su darbuotojais, gilinamės į jų poreikius, konsultuojame, rūpinamės darbuotojų patirtimis ir gerove. Organizuojame mokymus apie ŽI procesus

  • Koordinuojame vidinės žmogiškųjų išteklių komandos veiklą

  • Sprendžiame kasdienius iššūkius

  • Užtikriname atitiktį darbo teisės reikalavimams (pasitelkiant ExpertLab teisės kompetencijas)

 • Darbuotojų efektyvumą tiesiogiai įtakoja šie aspektai: žinojimas, ko iš jo(s) tikimasi (tikslų turėjimas); atskaitomybė už prisiimtus tikslus; vadovo parama, susidūrus su iššūkiais. Deja, tik pusė darbuotojų žino savo veiklos tikslus. 

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės: 

  • Sukuriame veiklos efektyvumo valdymo ir vertinimo modelį 

  • Patariame nustatant veiklos (ir lyderystės vadovams) tikslus/ KPI. Užtikriname asmeninių tikslų susietumą su įmonės tikslais 

  • Sukuriame sąsają tarp veiklos rezultatų ir atlygio bei papildomo skatinimo  

  • Pasiūlome vadovo ir darbuotojo susitikimų, skirtų veiklos tikslams, rezultatams ir tobulėjimui aptarti (ketvirtiniai/ pusmetiniai/ metiniai), formą bei turinį 

  • Padedame kurti grįžtamojo ryšio kultūrą, kuri yra svarbi darbuotojo veiklos vertinimo dalis ir skatina profesiškai augti 

  • Parengiame naujovių įgyvendinimo komunikacijos planą ir turinį 

  • Konsultuojame bei įtraukiame vadovus 

  • Organizuojame ir vedame mokymus vadovams ir darbuotojams apie veiklos efektyvumo valdymą, asmeninius tikslus, veiklos aptarimo ir tobulėjimo pokalbius, grįžtamąjį ryšį, etc. 

 • Vadovų elgesys, jų noras ir gebėjimas būti lyderiais, kurie ugdo, nukreipia ir pastebi, tiesiogiai įtakoja darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą. 

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės:

  • Padedame vadovams išsigryninti lyderystės kompetencijų tobulintinas sritis ir būdus tai koreguoti

  • Teikiame vadovams profesionalias koučingo konsultacijas (tikslų išsigryninimas, efektyvaus asmeninių tikslų įgyvendinimo plano parengimas, motyvacijos užtikrinimas kelyje į tikslą, iškylančių problemų sprendimas)

  • Organizuojame įvairias asmeninio/ grupinio konsultavimo bei mokymo formas (mentorystė, mokymai vadovams ir darbuotojams)

  • Padedame vadovams auginti sinergiją tarp atskirų padalinių

  • Organizuojame darbuotojų įsitraukimo bei patirčių organizacijoje stebėseną

  • Padedame kurti efektyvią vidinę komunikaciją bei optimizuoti vidinių susitikimų žemėlapį

 • Kokybiškas naujo darbuotojo įvedimas (onboarding) padidina darbuotojo išlaikymo tikimybę 82%. 

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės:

  • Pasiūlome ir įgyvendiname darbdavio įvaizdžio projektus (matomumas tikslinėms potencialių kandidatų auditorijoms, įvaizdžio stiprinimas rinkoje bei įmonės viduje)

  • Vykdome darbuotojų atrankas (nuo poreikio išsigryninimo ar skelbimo sukūrimo iki darbo pokalbių bei galutinio sprendimo)

  • Vykdome tikslines darbuotojų paieškas „galvų medžiokles“

  • Sukuriame naujo darbuotojo įvedimo (onboarding) procesą (įskaitant informacinio turinio naujokui sudarymą bei suinteresuotų dalyvių įtraukimą ir apmokymą)

 • Įsitraukęs darbuotojas yra tas, kuris pozityviai kalba apie įmonę, sieja savo ateitį su įmone ir stengiasi dėl įmonės, t.y. daro “extra mile”. Deja, tyrimai rodo, kad vidutiniškai įmonėse įsitraukusių darbuotojų yra mažiau negu pusė. 

  Kaip mes galime prisidėti prie jūsų verslo sėkmės:

  • Pasiūlome sprendimus įvairiais su darbuotojo patirtimi organizacijoje susijusiais klausimais (samda, ugdymas, talentų valdymas, atlygis, papildomas skatinimas, įsitraukimas ir kt.)

  • Organizuojame darbuotojų patirties organizacijoje stebėseną (darbuotojų ir vadovų apklausos bei ŽI analitika) dėl:

   • atrankų, samdos ir naujoko įvedimo

   • ugdymo ir renginių patirčių

   • pasitenkinimo ir įsitraukimo (įskaitant psichinę gerovę, bendradarbiavimą su tiesioginiu vadovu, eNPS, etc)

   • vidinių klientų patirčių

   • bendros patirties išdarbinimo metu

  • Pasiūlome pokyčių veiksmų planą, atsižvelgdami į darbuotojų patirčių stebėsenos rezultatus, bei padedame jį įgyvendinti. 

Accelerate your success in achieving your strategic business goals with effective HR practices. We will support you in solving HR challenges from strategy or change plan development to its implementation.

Drąsiai imkitės sudėtingų verslo sumanymų – jums pagelbės ExpertLab teikiamos projektų valdymo paslaugos, kurių dėka visi projektų procesai vyks sklandžiai ir tinkamai.

Suteikite savo verslui daugiau, nei tik tradicines teisines konsultacijas. ExpertLab siūlo visapusiškus teisinius, atitikties, verslo vystymo sprendimus finansų, energetikos ir e. prekybos sektoriams.

Įveikite sudėtingą teisinį reguliavimą pasitelkdami išskirtinį ExpertLab požiūrį – nuo pinigų plovimo, tarptautinių sankcijų prevencijos, BDAR iki rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos sukūrimo.

Kurkite savo produktų ir paslaugų sėkmę, pasinaudodami ExpertLab ekspertiškumu finansų, investicijų, mokėjimų, investicinių fondų, vertybinių popierių ar kitose srityse.

Supaprastinkite savo veiklą naudodamiesi “ExpertLab” laisvai samdomų vadovų paslauga – ekspertų žiniomis teisinėms, atitikties ir rizikos valdymo funkcijoms atlikti.

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite su Jurgita!

       jurgita.ruzgiene@expertlab.lt                            +370 618 80228                               Jurgita Ruzgienė   

Jurgita Ruzgienė

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita is a professional with 20 years of managerial experience across international and Lithuanian companies. For the past 15 years, she has specialized in HR, working in such companies as Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs), and Philip Morris International. ​Jurgita guides organizations in developing and implementing effective solutions for employee experience, performance and talent management. She also advises managers on leadership topics. Her areas of expertise lie in organizational and human psychology, focusing on efficiency, motivation and engagement. ​

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

Jurgita – profesionalė, sukaupusi 20 m. vadovaujamo darbo patirtį tarptautinėse ir lietuviško kapitalo įmonėse, iš kurių 15 metų – žmogiškųjų išteklių srityje, tokiose įmonėse kaip Sorainen, Noeve Group (Lewben, Nordgain, Strategy Labs) ir Philip Morris International.  

Jurgita padeda organizacijoms kurti ir įgyvendinti veiklos efektyvumo valdymo ir darbuotojų patirčių organizacijoje sprendimus, konsultuoja vadovus lyderystės klausimais, siūlo talentų samdos ir ugdymo praktikas. Jos nuolatinio domėjimosi sritys – organizacinė ir asmenybės psichologija, ypatingą dėmesį skiriant efektyvumui, motyvacijai ir įsitraukimui.   

ExpertLab kalba

bottom of page